Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας
To FitnessWebApp είναι μια πλατφόρμα της εταιρείας Service Platform

Διεύθυνση:

Καρακίτσος Γεώργιος,
Services Platform,
Ύδρας 19-21, Κυψέλη,
Αθήνα, 113 62.

Email Επικοινωνιας:

info@servplat.com

Τηλέφωνα:

210 8829 113
693 6500 131